Редизайн на уеб сайт

Редизайн на уеб сайт е изработването и прилагането на нова визия към съществуващ уеб сайт. При редизайна не е необходимо сайта да бъде изработен отначало, поради което цената за изработката на дизайн е по-ниска от цената за изработка на уеб сайт. При редизайн на уеб сайт се запазва съществуващата информация.

Етапи за редизайн на уеб сайт:

  1. Изработване на графичен проект(2 броя)
  2. Представяна на проектите за предварително одобрение на 1 от тях
  3. Извършване на корекции(ако е необходимо) върху одобрения проект
  4. Прилагане на новия дизайн върху уеб сайта