Проекти - Интернет приложения

Проекти

Офериране

Модул позволяващ създаване на оферти. Работи през интернет браузър. Достъпен от всеки компютър свързан с интернет. Изходящи формати: PDF, RTF, DOC, E-mail
 
Електронен бележник

Електронен дневник

Дава възможност за въвеждане на оценки, отсъствия, съобщения и др. за учениците.

Електронен бележник

приложение към системата предназначено за ползване от родители
 
Склад

Електронен склад

Създаване на общ склад. Добавяне на нов обект. Операции между обекти. Поддръжка на номенклатура. Офериране.

 
Склад

Поръчки

Приложението проследява процеса на изпълнение на дадени поръчки. Поддържа неограничен брой служители. Работни карти. Справки.